เกี่ยวกับเรา

พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์

 

MD2

พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ กำเนิดจากผู้บริหารที่คลุกคลีอยู่ในวงการผลิต กระดาษคราฟท์มากว่า 40 ปี จึงมีความรู้ความเข้าใจ ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์
กระดาษาคราฟท์อย่างลึกซึ้ง และเมื่อนำความรู้ดังกล่าว มาประกอบกับศาสตร์และศิลป์ ด้านการตลาดสมัยใหม่แล้ว จึงก่อกำเนิดโรงงานผลิตและจำหน่าย กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกขึ้น ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

ด้วยการยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและทุกคำมั่นสัญญา ที่มีต่อลูกค้าพรีเมี่ยม แพ็ค อินดัสทรีส์ ได้รับความไว้วางใจ ทั้งจากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ๆ ที่ได้รับ
คำแนะนำต่อ ๆ กันมา จนทำให้มีอัตรา การเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน เทคโนโลยี และบุคคลากร

อย่างไรก็ตาม พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ ยังคงยึดมั่นในคุณภาพ และคำมัน สัญญากับลูกค้าทุก ๆ รายอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ให้สมกับพันธกิจของเราที่ตั้งใจไว้คือ

 

พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ เติบโตอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความตั้งใจ จริงใจ และความรับผิดชอบ เสมือนเห็นหุ้นส่วนหนึ่งของลูกค้า

 

greenfactory

 

ที่...พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์... เราให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มากพอ ๆ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต พื้นที่สีเขียวมากกว่า 30% อุดมด้วยต้นไม้นา ๆ พันธุ์ สนามหญ้าอันกว้างใหญ่ และศาลาริมสระน้ำ ที่เหมาะแก่การผ่อนคลาย จากการทำงานหนัก ของบุคคลากรทุกคน ...


สิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาควบคู่ไปกับ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

premium pack factory1

 

สินค้าของเรา

 

new Product RSC new Product HSC new Product FOL

กล่อง 4 ฝา

(RSC - Regular Slotted Carton)

กล่องฝาครอบ

(HSC - Half Slotted Carton)

กล่องฝาเกย

(FOL - Full Overlap Slotted Carton)

new Product ONE new Product dycut new Product Pad

กล่องชิ้นเดียว

(ONE Piece Folders)

กล่องไดคัท

(Die Cut Paper)

แผ่นรอง, ไส้กั้นต่างๆ

(Pads, Partitions, Internal Packing Products)

 

การควบคุมคุณภาพ

ความรับผิดชอบในคุณภาพ ถูกปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคนในพรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในการรับวัตถุดิบ ไปตลอดทุกขั้นตอนการผลิต จนกระทั่่งก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสิินค้าที่ได้ถูกต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ระบบเอกสารการตรวจคุณภาพของ พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ ได้รับการปรับปรุง พัฒนา และเทียบเคียง มาจากระบบ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานที่นิยมใช้กัน ในปัจจุบัน คือ ระบบ ISO ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ในระบบสากล

 quality policy

 

ลูกค้าของเรา

our reference newcustom

เกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกจะมีความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักบรรจุและรองรับน้ำหนัก ในการวางเรียงซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ คือ

     1. ชนิดของกระดาษลูกฟูก (Board Type)

     2. ชนิดและคุณภาพกระดาษที่ใช้ทำแผ่นกระดาษลูกฟูก (Paper Quality)

     3. โึครงสร้างของแผ่นกระดาษลูกฟูก (Board Combination)

     4. ชนิดของลอนลูกฟูก (Flute Type)

   

1. ชนิดของกระดาษลูกฟูก (Board Type)  โดยทั่วไปนิยมใช้กันมี 3 ชนิด คือ

     1.1 แผ่นกระดาษลูกฟูกชนิด 2 ชั้น (Single Faced Corrugated Board) มักใช้เป็นวัสดุ กันกระแทกเช่นใช้ห่อหุ้มพวกหลอดไฟฟ้า ขวดสุรา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เป็นต้นเพื่อช่วยป้องกัน ความเสียหายในระหว่างบรรจุ เคลื่นย้ายและขนส่ง โครงสร้าง ประกอบด้วยกระดาษ ทำผิวกล่อง 1 ชั้น และกระดาษลูกฟูกอีก 1 ชั้น

     1.2 แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall or Double Faced Corrugated Board) ใช้ทำกล่องที่มีน้ำหนักบรรจุปานกลางทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ยังใข้ทำเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่อง เช่น แผ่นรอง (Pad) แผ่นกั้น (Partition) แผ่นบุข้าง (Liner) กรอบเสริม (Shell) และกล่องไร้ฝา (Tube) เป็นต้น เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง โครงสร้าง ประกอบด้วยการดาษทำผิวกล่อง 2 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 1 ชั้น ความแข็งแรง ของกล่องนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกชนิด คุณภาพของกระดาษที่ใช้ ประเภทของลอนลูกฟูก รูปแบบกล่อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่อง

    1.3 แผ่นกระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น (Double Wall Corrugated Board) ใช้ทำกล่องกระดาษ ลูกฟูกที่มีน้ำหนักบรรจุมาก สามารถใช้บรรจุสินค้าตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ลูกปืน ไปจนถึงใบยาสูบ ซึ่งมีน้ำหนักบรรจุถึง 200-400 กิโลกรัม นอกจากนี้ยัังใช้ทำเป็น ส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้เหมาะสมขึ้นตามที่ต้องการได้ โครงสร้างประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 3 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 2 ชั้น สำหรับ ลอนลูกฟูกมักทำเป็นลอนที่มีขนาดต่างกัน เพื่อให้ยืดหยุ่นได้ ในการรองรับแรงกระทบกระแทก ความแข็งแรงของกล่องชนิดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิด คุณภาพของกระดาษที่ใช้ประเภท ของลอนลูกฟูก รูปแบบของกล่องและส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่องเช่นเดียวกัน

   

2. ชนิดและคุณภาพกระดาษที่ใช้ทำแผ่นกระดาษลูกฟูก (Paper Quality)

     ชนิดและคุณภาพของกระดาษมีความสำพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูก ดังนั้นการเลือกใช้กระดาษที่เหมาะสมกับงานจึงจำเป็นต้องพิจารณาดูคุณสมบัติ 5 ประการ ดังนี้

 

     2.1 กระดาษ 

 

KS

กระดาษ KS กระดาษคารฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบสะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงามและช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน มีความแข็งแรงสูง สามารถ ป้องกันสินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และการอุปโภคบริโภค ที่ต้องการบ่งบอกความมีระดับของสินค้า

(น้ำหนักมาตรฐาน : 170 กรัม / ตารางเมตร)

 

KA

กระดาษ KA กระดาษคารฟท์สีเหลืองทอง สำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นที่ นิยมกันมากในประเทศ เหมาะสำหรับสินค้าอะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเีรียงซ้อน และการป้องกันการกระแทก

(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม / ตารางเมตร)

 

KI

กระดาษ KI กระดาษคารฟท์สีน้ำตาลอ่อนสำหรับทำผิวกล่อง สีอ่อนสบายตา เหมาะกับงานพิมพ์ภาพหรือตัวหนังสือ ให้มีสีสันสวยงาม ด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการ ความแข็งแรงมากเ่ท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหาร สำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น

(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185 กรัม / ตารางเมตร)

 

KP

กระดาษ KP กระดาษคารฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียง กับกระดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันในสากลเหมาะกับการใช้ผลิตกล่อง สำหรับสินค้าที่ส่งออกทุกชนิด

(น้ำหนักมาตรฐาน : 175, 275 กรัม / ตารางเมตร)

 

KT

กระดาษ KT กระดาษคารฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100% เพื่อส่งสินค้าด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ยังคงความสวยงาม และความแข็งแรง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อน เหมาะกับสินค้า ส่งออกที่ระบุให้ในกล่องทำจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด

(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150 กรัม / ตารางเมตร)

 

CA

กระดาษ CA กระดาษคารฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก มีคุณสมบัติ ความแข็งแรง ในการป้องกันแรงกระแทก สำหรับทำลอนลูกฟูก ขนาดต่าง ๆ ได้ทุกลอนให้ได้คุณภาพสูง ความแข็งแรงสัมพันธ์กับน้ำหนักมาตรฐานของ กระดาษ นอกจากนี้กระดาษ CA ยังนิยมนำมาใช้ทำเป็นกระดาษทำผิวกล่องด้านหลังเพื่อลดต้นทุนอีกด้วย

(น้ำหนักมาตรฐาน : 105, 110 และ 125 กรัม / ตารางเมตร)

  

    2.2 น้ำหนักมาตรฐาน (Basic Weight)  หรือความหนาของกระดาษนั่นเอง

     2.3 ความต้านทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของกระดาษทำผิว กล่อง และมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการรองรับแรงกระทำของกล่องจากทั้งภายนอก และภายใน (ตัวสินค้า)

     2.4 ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush Test-RCT) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของทั้ง กระดาษทำผิวกล่องและกระดาษทำลอนลูกฟูก มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการรองรับ น้ำหนักของกล่องที่วางเรียงซ้อนกัน

     2.5 การต้านแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Medium Test-CMT) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ กระดาษทำลูกฟูก ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการับถ่ายทอดแรงกระแทก รวมทั้งความ ยืดหยุ่นในการยุบตัว และคืนตัวเมื่อแผ่นกระดาษลูกฟูกถูกกระแทก คุณภาพกระดาษจะขึ้น อยู่กับเกรดและน้ำหนักมาตรฐานของกระดาษ ดังจะทราบได้จากมาตรฐานคุณภาพกระดาษ ของสยามคราฟท์ฯ ดังนี้

 

paper quality

 

 

 3. โครงสร้างของแผ่นกระดาษลูกฟูก (Board Combination)

แผ่นกระดาษลูกฟูกอาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกรดน้ำหนักมาตรฐานของกระดาษที่ ประกอบขึ้นมาและชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก

 การแสดงโครงสร้างของแผ่นกระดาษลูกฟูก มักจะใช้สัญญลักษณ์แสดงชนิดเกรดและน้ำหนัก มาตราฐานของกระดาษสำหรับการะดาษแต่ละชั้น เืพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นดังตัวอย่างข้างล่าง

 

แผ่นกระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น มีโครงสร้างเป็น KA125 / CA125 / KI125 มีความหมาย ดังนี้

 

KA125

หมายถึง กระดาษทำผิวกล่องชั้นนอกเกรด KA - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร

CA125

หมายถึง กระดาษทำลอนลูกฟูกเกรด CA - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร

KI125

หมายถึง กระดาษทำผิวกล่องด้านในเกรด KI - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร


แผ่นกระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น มีโครงสร้างเป็น KI185 / 3CA125 / KI125 มีความหมาย ดังนี้

 

KI185

หมายถึง กระดาษทำผิวกล่องชั้นนอก เกรด KI - น้ำหนักมาตรฐาน 185 กรัมต่อตารางเมตร

3CA125

หมายถึง กระดาษทำลอนลูกฟูก ด้านนอก / กระดาษทำผิวกล่องชั้นใน (ปะกลาง) / กระดาษทำลูกฟูกด้านใน เป็นกระดาษทำลอนลูกฟูกเกรด CA - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร

KI125

หมายถึง กระดาษทำผิวกล่องด้านใน เกรด KI - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร

 

board combination

 

4. ชนิดของลอนลูกฟูก (Flute Type) โครงสร้างลอนลูกฟูก ที่ใช้โดยทั่วไปมี 4 ชนิด คือ ลอนลูกฟูกที่ใช้สำหรับโครงสร้างแต่ละชนิด สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

flute type

 

 

ติดต่อเรา

หจก. พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์

29/29 ม.10 ถ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง

ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

TEL : 029871795, 021993040

0879817733

FAX : 029871796, 021993041

Email : premiumpacks@gmail.com

ID Line :  arnold222

สั่งซื้อสินค้า


ชื่อ:*
เบอร์โทร:
E-mail:*
เรื่อง:*
ข้อความ:*

แผนที่พรีเมียมแพ็ค

map preimumpack