ความรู้เกี่ยวกับกล่องกระดาษลูกฟูก

 

กล่องกระดาษลูกฟูกจะมีความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักบรรจุและรองรับน้ำหนัก ในการวางเรียงซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ คือ

     1. ชนิดของกระดาษลูกฟูก (Board Type)

     2. ชนิดและคุณภาพกระดาษที่ใช้ทำแผ่นกระดาษลูกฟูก (Paper Quality)

     3. โึครงสร้างของแผ่นกระดาษลูกฟูก (Board Combination)

     4. ชนิดของลอนลูกฟูก (Flute Type)

   

1. ชนิดของกระดาษลูกฟูก (Board Type)  โดยทั่วไปนิยมใช้กันมี 3 ชนิด คือ

     1.1 แผ่นกระดาษลูกฟูกชนิด 2 ชั้น (Single Faced Corrugated Board) มักใช้เป็นวัสดุ กันกระแทกเช่นใช้ห่อหุ้มพวกหลอดไฟฟ้า ขวดสุรา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เป็นต้นเพื่อช่วยป้องกัน ความเสียหายในระหว่างบรรจุ เคลื่นย้ายและขนส่ง โครงสร้าง ประกอบด้วยกระดาษ ทำผิวกล่อง 1 ชั้น และกระดาษลูกฟูกอีก 1 ชั้น

     1.2 แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall or Double Faced Corrugated Board) ใช้ทำกล่องที่มีน้ำหนักบรรจุปานกลางทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ยังใข้ทำเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่อง เช่น แผ่นรอง (Pad) แผ่นกั้น (Partition) แผ่นบุข้าง (Liner) กรอบเสริม (Shell) และกล่องไร้ฝา (Tube) เป็นต้น เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง โครงสร้าง ประกอบด้วยการดาษทำผิวกล่อง 2 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 1 ชั้น ความแข็งแรง ของกล่องนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกชนิด คุณภาพของกระดาษที่ใช้ ประเภทของลอนลูกฟูก รูปแบบกล่อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่อง

    1.3 แผ่นกระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น (Double Wall Corrugated Board) ใช้ทำกล่องกระดาษ ลูกฟูกที่มีน้ำหนักบรรจุมาก สามารถใช้บรรจุสินค้าตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ลูกปืน ไปจนถึงใบยาสูบ ซึ่งมีน้ำหนักบรรจุถึง 200-400 กิโลกรัม นอกจากนี้ยัังใช้ทำเป็น ส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้เหมาะสมขึ้นตามที่ต้องการได้ โครงสร้างประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 3 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 2 ชั้น สำหรับ ลอนลูกฟูกมักทำเป็นลอนที่มีขนาดต่างกัน เพื่อให้ยืดหยุ่นได้ ในการรองรับแรงกระทบกระแทก ความแข็งแรงของกล่องชนิดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิด คุณภาพของกระดาษที่ใช้ประเภท ของลอนลูกฟูก รูปแบบของกล่องและส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่องเช่นเดียวกัน

   

2. ชนิดและคุณภาพกระดาษที่ใช้ทำแผ่นกระดาษลูกฟูก (Paper Quality)

     ชนิดและคุณภาพของกระดาษมีความสำพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูก ดังนั้นการเลือกใช้กระดาษที่เหมาะสมกับงานจึงจำเป็นต้องพิจารณาดูคุณสมบัติ 5 ประการ ดังนี้

 

     2.1 กระดาษ 

 

KS

กระดาษ KS กระดาษคารฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบสะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงามและช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน มีความแข็งแรงสูง สามารถ ป้องกันสินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และการอุปโภคบริโภค ที่ต้องการบ่งบอกความมีระดับของสินค้า

(น้ำหนักมาตรฐาน : 170 กรัม / ตารางเมตร)

 

KA

กระดาษ KA กระดาษคารฟท์สีเหลืองทอง สำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นที่ นิยมกันมากในประเทศ เหมาะสำหรับสินค้าอะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเีรียงซ้อน และการป้องกันการกระแทก

(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม / ตารางเมตร)

 

KI

กระดาษ KI กระดาษคารฟท์สีน้ำตาลอ่อนสำหรับทำผิวกล่อง สีอ่อนสบายตา เหมาะกับงานพิมพ์ภาพหรือตัวหนังสือ ให้มีสีสันสวยงาม ด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการ ความแข็งแรงมากเ่ท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหาร สำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น

(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185 กรัม / ตารางเมตร)

 

KP

กระดาษ KP กระดาษคารฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียง กับกระดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันในสากลเหมาะกับการใช้ผลิตกล่อง สำหรับสินค้าที่ส่งออกทุกชนิด

(น้ำหนักมาตรฐาน : 175, 275 กรัม / ตารางเมตร)

 

KT

กระดาษ KT กระดาษคารฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100% เพื่อส่งสินค้าด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ยังคงความสวยงาม และความแข็งแรง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อน เหมาะกับสินค้า ส่งออกที่ระบุให้ในกล่องทำจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด

(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150 กรัม / ตารางเมตร)

 

CA

กระดาษ CA กระดาษคารฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก มีคุณสมบัติ ความแข็งแรง ในการป้องกันแรงกระแทก สำหรับทำลอนลูกฟูก ขนาดต่าง ๆ ได้ทุกลอนให้ได้คุณภาพสูง ความแข็งแรงสัมพันธ์กับน้ำหนักมาตรฐานของ กระดาษ นอกจากนี้กระดาษ CA ยังนิยมนำมาใช้ทำเป็นกระดาษทำผิวกล่องด้านหลังเพื่อลดต้นทุนอีกด้วย

(น้ำหนักมาตรฐาน : 105, 110 และ 125 กรัม / ตารางเมตร)

  

    2.2 น้ำหนักมาตรฐาน (Basic Weight)  หรือความหนาของกระดาษนั่นเอง

     2.3 ความต้านทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของกระดาษทำผิว กล่อง และมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการรองรับแรงกระทำของกล่องจากทั้งภายนอก และภายใน (ตัวสินค้า)

     2.4 ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush Test-RCT) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของทั้ง กระดาษทำผิวกล่องและกระดาษทำลอนลูกฟูก มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการรองรับ น้ำหนักของกล่องที่วางเรียงซ้อนกัน

     2.5 การต้านแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Medium Test-CMT) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ กระดาษทำลูกฟูก ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการับถ่ายทอดแรงกระแทก รวมทั้งความ ยืดหยุ่นในการยุบตัว และคืนตัวเมื่อแผ่นกระดาษลูกฟูกถูกกระแทก คุณภาพกระดาษจะขึ้น อยู่กับเกรดและน้ำหนักมาตรฐานของกระดาษ ดังจะทราบได้จากมาตรฐานคุณภาพกระดาษ ของสยามคราฟท์ฯ ดังนี้

 

paper quality

 

 

 3. โครงสร้างของแผ่นกระดาษลูกฟูก (Board Combination)

แผ่นกระดาษลูกฟูกอาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกรดน้ำหนักมาตรฐานของกระดาษที่ ประกอบขึ้นมาและชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก

 การแสดงโครงสร้างของแผ่นกระดาษลูกฟูก มักจะใช้สัญญลักษณ์แสดงชนิดเกรดและน้ำหนัก มาตราฐานของกระดาษสำหรับการะดาษแต่ละชั้น เืพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นดังตัวอย่างข้างล่าง

 

แผ่นกระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น มีโครงสร้างเป็น KA125 / CA125 / KI125 มีความหมาย ดังนี้

 

KA125

หมายถึง กระดาษทำผิวกล่องชั้นนอกเกรด KA - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร

CA125

หมายถึง กระดาษทำลอนลูกฟูกเกรด CA - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร

KI125

หมายถึง กระดาษทำผิวกล่องด้านในเกรด KI - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร


แผ่นกระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น มีโครงสร้างเป็น KI185 / 3CA125 / KI125 มีความหมาย ดังนี้

 

KI185

หมายถึง กระดาษทำผิวกล่องชั้นนอก เกรด KI - น้ำหนักมาตรฐาน 185 กรัมต่อตารางเมตร

3CA125

หมายถึง กระดาษทำลอนลูกฟูก ด้านนอก / กระดาษทำผิวกล่องชั้นใน (ปะกลาง) / กระดาษทำลูกฟูกด้านใน เป็นกระดาษทำลอนลูกฟูกเกรด CA - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร

KI125

หมายถึง กระดาษทำผิวกล่องด้านใน เกรด KI - น้ำหนักมาตรฐาน 125 กรัมต่อตารางเมตร

 

board combination

 

4. ชนิดของลอนลูกฟูก (Flute Type) โครงสร้างลอนลูกฟูก ที่ใช้โดยทั่วไปมี 4 ชนิด คือ ลอนลูกฟูกที่ใช้สำหรับโครงสร้างแต่ละชนิด สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

flute type

 

 

สั่งซื้อสินค้า


ชื่อ:*
เบอร์โทร:
E-mail:*
เรื่อง:*
ข้อความ:*