พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์

 

MD2

พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ กำเนิดจากผู้บริหารที่คลุกคลีอยู่ในวงการผลิต กระดาษคราฟท์มากว่า 40 ปี จึงมีความรู้ความเข้าใจ ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์
กระดาษาคราฟท์อย่างลึกซึ้ง และเมื่อนำความรู้ดังกล่าว มาประกอบกับศาสตร์และศิลป์ ด้านการตลาดสมัยใหม่แล้ว จึงก่อกำเนิดโรงงานผลิตและจำหน่าย กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกขึ้น ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

ด้วยการยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและทุกคำมั่นสัญญา ที่มีต่อลูกค้าพรีเมี่ยม แพ็ค อินดัสทรีส์ ได้รับความไว้วางใจ ทั้งจากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ๆ ที่ได้รับ
คำแนะนำต่อ ๆ กันมา จนทำให้มีอัตรา การเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน เทคโนโลยี และบุคคลากร

อย่างไรก็ตาม พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ ยังคงยึดมั่นในคุณภาพ และคำมัน สัญญากับลูกค้าทุก ๆ รายอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ให้สมกับพันธกิจของเราที่ตั้งใจไว้คือ

พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ เติบโตอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความตั้งใจ จริงใจ และความรับผิดชอบ เสมือนเห็นหุ้นส่วนหนึ่งของลูกค้า

 

greenfactory

 

ที่...พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์... เราให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มากพอ ๆ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต พื้นที่สีเขียวมากกว่า 30% อุดมด้วยต้นไม้นา ๆ พันธุ์ สนามหญ้าอันกว้างใหญ่ และศาลาริมสระน้ำ ที่เหมาะแก่การผ่อนคลาย จากการทำงานหนัก ของบุคคลากรทุกคน ...


สิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาควบคู่ไปกับ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

premium pack factory1

 

สั่งซื้อสินค้า


ชื่อ:*
เบอร์โทร:
E-mail:*
เรื่อง:*
ข้อความ:*