การควบคุมคุณภาพ

 

ความรับผิดชอบในคุณภาพ ถูกปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคนในพรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในการรับวัตถุดิบ ไปตลอดทุกขั้นตอนการผลิต จนกระทั่่งก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสิินค้าที่ได้ถูกต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ระบบเอกสารการตรวจคุณภาพของ พรีเมี่ยมแพ็ค อินดัสทรีส์ ได้รับการปรับปรุง พัฒนา และเทียบเคียง มาจากระบบ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานที่นิยมใช้กัน ในปัจจุบัน คือ ระบบ ISO ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ในระบบสากล

 

quality policy

 

สั่งซื้อสินค้า


ชื่อ:*
เบอร์โทร:
E-mail:*
เรื่อง:*
ข้อความ:*